کنش های فیزیکی

درسته به جبر اعتقاد دارم، به این که تمامی اتفاقات، تمام تصمیمات ما، همه همه همه به علت واکنش های شیمیایی، کنش های فیزیکی و الکتریکی و.. هست و ما هیچ کنترلی بر هیچ چیز نداریم. درسته اعتقادم اینه که اراده ی ما فقط یک توهم هست. (البته نمیخوام در مورد این اعتقادم صحبت کنم. ) با همه ی این ها، من زندگیمو تباهِ اعتقادم نکردم. وقتی میبینم بعضی ها با این که مجبور نیستند، به خاطر من یک کار هایی انجام میدهند، حالا هر کاری، خوشحال میشوم. ا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s